Digitalt Familieværksted:- en digital tilgang til sprogudvikling og samvær

Bo Trivsel i Horsens har med støtte fra VELUX FONDEN afprøvet en ny tilgang til familieaktiviteter og sprogudvikling. Digitalt Familieværksted er et rummeligt koncept, der ikke blot fremmer børnenes sprogudvikling, men også skaber kvalitetstid for småbørnsfamilier i udsatte boligområder.

Baggrund og Initiativ

Bo Trivsel har i tre år arbejdet med projektet Digitalt Familieværksted som en del af den boligsociale helhedsplan i Horsens. Initiativet opstod som en reaktion på covid-19-pandemien med et mål om at opretholde familiens aktiviteter trods nedlukninger.

Projektet har undersøgt muligheden for at inddrage digitale medier i arbejdet med forældre og børn med den fordel, at familier har kunnet deltage i aktiviteter hjemmefra. Fokus har været på sprogudvikling samt et ønske om at samle forældre og børn i aktivt samvær. De digitale forløb er blevet suppleret med fysiske aktiviteter, som er blevet afholdt i samarbejde med frivillige og pædagoger fra de to deltagende daginstitutioner.

Højtlæsning i digitale fællesskaber

Projektet har eksperimenteret med forskellige digitale værksteder, herunder højtlæsning, dans, sanglege og musik. Det viste sig hurtigt, at ikke alle emner egnede sig til at gennemføre digitalt, men baseret på familiernes feedback var højtlæsningen en stor succes.

I samarbejde med Bo Trivsel introducerede daginstitutionerne højtlæsning med børnene i små grupper, udført af en frivillig. Samtidig blev familierne tilbudt at deltage i ”Læs med dit barn, som er digitalt derhjemme i ulvetimen.

Et forløb strækker sig over seks uger, hvor familierne hver uge får udleveret en bog og en aktivitetspakke. Herefter deltager de i et online gruppeopkald, hvor de andre familier også deltager, og en projektmedarbejder fra Bo Trivsel læser højt af den udleverede bog. Efterfølgende arbejdes der videre med historien gennem en kreativ aktivitet under vejledning af projektmedarbejderen, som viser, hvordan materialerne fra aktivitetspakken skal bruges.

Sprogudvikling og kvalitetstid

Projektets deltagere spænder bredt og inkluderer familier, hvor læsning ikke er en naturlig del af hverdagen, og/eller hvor dansk ikke er modersmålet. Hovedmotivationen for deltagelse har for mange af forældrene været at styrke børnenes sprogudvikling og bruge mere kvalitetstid sammen samt at få inspiration til nye familieaktiviteter.

En forælder udtaler: ”Nu er vi selv ikke lige de bedste til at læse historier op for ham, der kan godt ske nogle smuttere nogle gange (…) Vi kendte godt vigtigheden [af læsning], men vi har bare som forældre fået en struktur, kan man sige. (…) Plus det her med at man læser en historie og man gør et eller andet, der har med historien at gøre, fx et lille rollespil, det gør, at man husker historien bedre.”

En anden forælder bemærker: ”Jeg synes, at det var mega genialt [med aktivitetspakkerne], fordi det gjorde virkelig, at man fik snakket om nogle af tingene. Og det er noget, jeg har tænkt, at jeg vil prøve at gøre sammen med mine børn fremadrettet også.”

Et rummeligt koncept

Resultaterne peger på, at familier ikke kun har fået inspiration til aktiviteter, men også har fået styrket forældre-barn-relationen. Projektet har struktureret læseoplevelser og forsynet forældre med redskaber til at støtte børnenes læring på en kreativ måde. Samtidig er læseoplevelser blevet forankret som en berigende del af familiernes hverdagsrutiner.

Bo Trivsel har med Digitalt Familieværksted udviklet et nyt og velfungerende koncept for familieværksteder, der kan øge beboernes deltagelse og som formår at rumme familier, der ikke har mulighed for at deltage i traditionelle fysiske forløb. Forældre bliver støttet i forældrerollen og får fokus på sprogudvikling i hjemmet, og hvordan de kan understøtte barnets læring.

Fremtiden for Digitalt Familieværksted

Ifølge Stella Due, som er den projektansvarlige medarbejder fra Bo Trivsel, har projektet været en stor succes: ”Vi er positivt overraskede over, hvor godt det digitale har fungeret i projektet og kommer også til fremover at indtænke digitale møder i vores projekter”.

Digitalt Familieværksted afsluttes officielt til september 2024, men Bo Trivsel arbejder mod at integrere konceptet i den boligsociale helhedsplan. Dette sikrer, at digitale læseforløb fortsat vil blive tilbudt småbørnsfamilier i udsatte boligområder i Horsens.

Del indlægget:

Relaterede indlæg