Forsikringer – dem du skal have og de frivillige

Det er rart at have tegnet forsikringer på sig selv og sine ting, hvis noget går galt. Men nogle typer forsikringer kan man ikke selv vælge – de skal være der.

Det drejer sig bl.a. om ansvarsforsikringer for biler, motorcykler og hunde. Hvis du kommer til at skade en anden person eller andres ting, så dækker forsikringen for skaderne, hvis du har ansvaret for det skete. Hvis der er tale om ”et hændeligt uheld”, så har ingen ansvaret for hændelsen og forsikringen dækker ikke! Et hændeligt uheld er fx, at man går en tur ved stranden, falder og slår en fortand ud. Ansvar er derimod, hvis ens hund vælter et barn, der får slået en tand ud. Her skulle man jo have haft bedre styr på sin hund – og man har derfor et ansvar.

Brandforsikring på huse

Når man ejer et hus, skal man tegne en brandforsikring. I den forbindelse tilbyder forsikringsselskaberne en lang række yderligere dækninger. Det kan være forsikring mod råd, glas og kumme, stormskade osv. Der findes desuden forskellige grader af de enkelte forsikringer, fx forsikring mod råd og udvidet forsikring mod råd. Man er nødt til at nærlæse de tilbud man får og prøve at vurdere, hvad man synes er nødvendigt. Ret beset er det hele vigtigt, men husk; det koster.

Det er også en god ide at kigge på forskellige tilbud, for man ved jo ikke lige rigtigt, hvad man får forsikret. Når du køber et hus, kan du spørge advokaten, der laver skødet, hvad han vil anbefale.

Frivilligt - men vigtigt

En Hjem- eller Familieforsikring dækker dels skader, tyveri af indbo og ofte cykler - dels ansvar, hvis en i familien kommer til at skade andre personer eller andres ting.

Når man bor til leje, er det vigtigt at være dækket for skader på andres ejendom, for eksempel vandskade på underboens loft og møbler. Forsikringen dækker endvidere udgifter til genhusning, hvis ens bolig er brændt.

Ud over den lovpligtige ansvarsforsikring, som man skal have, hvis man har en bil, så kan man også få en såkaldt kaskoforsikring. Det er en forsikring, der dækker skader på ens egen bil. Det er en forholdsvis dyr forsikring, så har man en ældre bil, er det ikke sikkert, at der er behov for forsikringen. Det er måske mere fornuftigt at få tegnet en dækning på bilens fører og passagerer.

Husk også dine børn

Man kan også tegne en personlig ulykkesforsikring, evt. kun med fritidsdækning. Det betyder, at udgifter efter ulykker dækkes, hvor skaden ikke er dækket af de almindelig sundhedsydelser, fx tandskader. Har man børn, der er meget aktive, bør en ulykkesforsikring overvejes. En ulykkesforsikring kan suppleres med dækning for kritisk sygdom, livsforsikring mv. Hvis man er medlem af en fagforening, kan disse forsikringer ofte tegnes billigere der. For personer i arbejde er der via arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækning for ulykker i arbejdstiden. Husk, at få anmeldt arbejdsskader – både de fysiske og psykiske.

Priser på forsikringer kan tjekkes på www.forsikringsguiden.dk. Men pas på. Der kan være forskellige årsager til prisforskelle, fx dækning af flere skader, erstatning for mere og endelig større selvrisiko, dvs. den del du selv skal betale ved en skade.

Gode råd fra Økonomirådgivningen i Bo Trivsel:

  • Husk at få tegnet de lovpligtige ansvarsforsikringer.
  • Brug ikke udtrykket ”hændeligt uheld ” i flæng.
  • Tegn de nødvendige forsikringer.
    Forsikringsselskabet er ”sælger” og ikke rådgiver.
  • Tegn ikke flere ens forsikringer.
  • Tjek priser – men se om der er forskelle i selvrisiko og dækning.
  • Fagforeninger har ofte meget billige forsikringer.

 

Skrevet af Thrine Jepsen, jurist og økonomisk rådgiver Bo Trivsel

Modtag vores nyhedsbrev
Hvorfor gå glip af noget?
bubble