Det kan være dyrt at låne penge sammen

Gæld mellem kærester og ægtefolk Fællesgæld og hæftelse - to ord, som man heldigvis ikke bruger så tit, men som kan blive til ret meget ærgrelse, hvis man ikke tænker sig om. Hæftelse betyder, at man har en økonomisk forpligtelse, fx i forbindelse med et lån. Mange tror, at man i et ægteskab ejer alting sammen og hæfter for hinandens gæld. Det gør man ikke! Det er kun ved skilsmisse, separation og dødsfald, at ”fællesejet” bliver aktuelt, og der skal laves en opgørelse.

Dit lån – du betaler!

Den ægtefælle, som optager et lån eller stifter anden gæld, hæfter alene for gælden. Også selvom pengene eller det man har lånt til hovedsageligt er brugt af den anden ægtefælle. Ægtefæller hæfter dog fælles for udgifter til den daglige husholdning, fælles restskat og for særlig støtte fra det offentlige. Ved separation eller skilsmisse opgøres hver ægtefælles værdier og gæld. Hvis den ene ægtefælle har en negativ saldo deles denne gæld ikke med ægtefællen. Men man skal derimod dele et eventuelt overskud.

I et papirløst forhold ejer og hæfter parterne hver for sig, og det gælder uanset, hvor længe man har boet sammen. Hvis man flytter fra hinanden, skal man derfor heller ikke dele ens penge eller ejendele op. Uanset samlivsform gælder det, at hvis du optager et lån, der anvendes til den anden parts køb af fx en bil, vil kreditorerne kræve gælden betalt af dig. Også selvom det er den anden part, der har brugt pengene.

Forsigtig med fælleslån

Du skal også være forsigtig med fælleslån i en bank. Vi er måske nyforelskede og vi vil gerne købe en bil, en lejlighed osv. Desværre varer lykke ikke altid ved. Mange tror, at banken vil opdele gælden mellem parterne. Det vil banken normalt ikke! Banken kan derimod vælge at kræve det fulde beløb hos den part, som de mener har størst mulighed for at betale. Hvis du så vælger at betaler hele gælden, er det dit eget ansvar at få fat i den del af gælden, som du har betalt for din eks.Man skal derfor tænke sig godt om, når man optager gæld i fællesskab. Måske er det bedre, at det kun er den ene, der i visse situationer optager gælden.

Til kærligheden skiller…

Hvis man har taget et lån – enten alene eller i fællesskab - til fx en bil, som kun står i den andens navn, så er det jo helt galt, fordi man får hele gælden, men ingen bil. Netop her er det godt, at det er den, der har brug for tingen, som alene er lånoptager. Hvis dit parforhold eller ægteskab er ved sin afslutning, så er det en rigtig god ide at komme ud af de fælles forpligtigelser. Opsig abonnementer på telefoner, benzinkort, fælles konti og andre aftaler, som står i begges navne. Hvis du ikke får gjort det det, kan abonnementer og lignende fortsat bruges af den anden part, og du hæfter for gælden.

Kom nu svigerfar

Man kan kautionere for en andens gæld, dvs. at hvis gælden ikke betales af den, der optager lånet, så skal kautionisten betale resten af gælden. Ofte anvendes kaution mellem familiemedlemmer. Men pas på! Der er intet, der kan skabe ufred, som hvis far og mor pludselig skal betale for svigersønnens bilkøb. Svigersønnen må hellere vente og spare lidt mere op.

Gode råd fra Økonomirådgivningen i Bo Trivsel:

  • Påtag dig kun hæftelse for din egen gæld
  • Skriv ikke under på lån til andres køb og fornødenheder
  • Optag kun fælleslån for en fælles ting
  • Overvej, om det ikke er bedre at optage hver sit lån
  • Ved ophør af samliv eller ægteskab: frigør dig for fælles abonnementer og konti
  • Hold dig væk fra kaution og lignende hæftelsesformer
  • Husk, at gensidig tillid i et parforhold ikke altid varer ved

Skrevet af økonomirådgiver og jurist Thrine Jepsen, Bo Trivsel

Modtag vores nyhedsbrev
Hvorfor gå glip af noget?
bubble