Hvad betyder kontanthjælpsloftet for mig?

Den 1. april indfører regeringen en stramning af kontanthjælpen – det såkaldte kontanthjælpsloft. Det betyder, at der sættes en grænse for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere samlet kan få i offentlige ydelser pr. måned. Det påvirker enlige såvel som ægtepar med børn.

Som navnet siger – der bliver et loft over nogle af de offentlige ydelser, som en person kan modtage ved siden af kontanthjælpen. De offentlige ydelser, det drejer sig om, er boligstøtten og den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, som er ydet til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter. Derimod bliver børnepenge og støtte til daginstitutioner ikke ramt af loftet.

Enlige uden børn

For en enlig på kontanthjælp uden børn vil kontanthjælpsloftet ligge på 13.121 kr. før skat. Kontanthjælpssatsen ligger på 10.849 kr.

Det betyder, at en enlig uden børn fortsat kan modtage boligstøtte og evt. særlig støtte til høje boligudgifter.

Enlig med 1 barn

For en enlig på kontanthjælp med et barn vil kontanthjælpsloftet ligger på 15.319 kr. før skat. Kontanthjælpssatsen ligger på 14.416 kr.

Det betyder, at der fortsat kan modtages boligstøtte, men at boligstøtten vil blive nedsat, så den samlede ydelse til svarer til kontanthjælpsloftet.

Enlig med 2 eller flere børn

For en enlig på kontanthjælp med to børn eller flere vil kontanthjælpsloftet ligge på 15.764 kr. før skat. Kontanthjælpen ligger på 14.416 kr.

Det betyder, at der fortsat kan modtages boligstøtte, men at boligstøtten vil blive nedsat, så den samlede ydelse til svarer til kontanthjælpsloftet.

Ægtepar uden børn

For et ægte par på kontanthjælp uden børn vil kontanthjælpsloftet ligge på 10.849 kr. før skat, hvilke svarere præcist til kontanthjælpen pr. person.

Det betyder, at der for ægtepar med børn ikke længere kan modtage boligstøtte eller særlig støtte til høje boligudgifter.

Ægtepar med børn

For ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp og har børn, kommer loftet til at være på 14.416 kr. pr. person før skat, hvilke svarere præcist til kontanthjælpssatsen pr. person.

Det betyder, at der for ægtepar med børn ikke længere kan modtage boligstøtte eller særlig støtte til høje boligudgifter.

Rådighedspligt

Der vil blive indført en rådighedspligt, der betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde 225 timer inden for et år. Konsekvensen ved ikke at leve op til 225 timers reglen kan betyde, en reduktion af kontanthjælpen.

Lejere, som bor i en almen boligorganisation kan søge råd og vejledning hos Økonomirådgivningen Bo Trivsel. Se mere på Bo Trivsel hjemmeside www.botrivsel.dk under rådgivning.

Borgere i Horsens Kommune kan desuden søge juridisk rådgivning hos Horsens Uafhængige Retshjælp, som har åbningstid hver torsdag kl. 15-18 på Spedalsø Torv 2 hos Bo Trivsel.


 

Skrevet af Jeanette Gjørritz, økonomirådgiver og jurist, Bo Trivsel

Modtag vores nyhedsbrev
Hvorfor gå glip af noget?
bubblemedia