Nedsat integrationsydelse og kontanthjælpsloft: Hvad betyder det for flygtningene?

Fra 1. juli 2016 bliver integrationsydelsen beskåret, og der kommer loft over, hvor meget man kan få sammenlagt i offentlige ydelser. Nedsættelsen vil i sig selv komme til at give problemer for flygtningene, men når den kobles sammen med forskellige typer begrænsninger, kan konsekvenserne blive enorme.

Satserne er forskellige, og de afhænger f.eks. af, hvorvidt man er enlig eller gift/sammenlevende, og hvorvidt man er forsørger eller ej.

Kontanthjælpsloftet medfører bl.a., at enlig flygtning på integrationsydelse maksimalt kan modtage 9.754 kr. i samlet støtte. Her medregnes integrationsydelsen, særlig støtte til boligudgifter i aktivlovens § 34 og almindelig boligstøtte. Hvis flygtningen kommer over de 9.754 kr., vil der først blive skåret i § 34-støtten og derefter i den almindelige boligstøtte, indtil man kommer ned på de 9.754 kr. For gifte/samlevende flygtninge uden børn på integrationsydelse er loftet 9.057 kr. pr. person.

225-timers regel for flygtninge på integrationsydelse/kontanthjælp

Flygtninge, uanset om de er på integrationsydelse eller kontanthjælp, skal arbejde 225 timer i ordinært og ustøttet arbejde om året. Hvis det ikke lader sig gøre, bliver ydelsen nedsat med mellem 500 kr. og 1.000 kr. om måneden. Der er dog undtagelser fra reglen, når det gælder personer på integrationsydelse. Enlige personer på integrationsydelse er ikke underlagt 225-timers reglen, og for ægtepar med forsørgerpligt, indtræder reglen først, når der er optjent ret til fulde børne- og ungeydelse, dvs. efter 2 års ophold.

Konsekvenserne

Konsekvenserne kan selvsagt blive temmelig uoverskuelige for flygtningene, der i forvejen kæmper for at integrere sig i det danske samfund, lære dansk, osv. Der vil blive rykket voldsomt i deres økonomiske fundament, og det kan i værste fald resultere i udsættelser.

Økonomirådgivningen hos Bo Trivsel står klar til hjælpe med at lægge budgetter og få overblik, så det kan undgås.


Skrevet af Mads Bindesbøl Økonomirådgiver/boligsocial medarbejder hos Bo Trivsel – Det boligsociale kontor Spedalsø Torv 2, st. th. 8700 Horsens

Modtag vores nyhedsbrev
Hvorfor gå glip af noget?
bubblemedia