Gode råd til at klare kontanthjælpsloftet

Der bliver 1. april 2016 indført et kontanthjælps loft, dvs. at der sættes et loft over de samlede ydelser, man som kontanthjælpsmodtager kan få. Det er ikke selve kontanthjælpen der nedsættes, men der lægges en begrænsning på, hvor mange penge man samlet set kan få ved det offentlige.

Det betyder, at hvor borgeren tidligere har fået fx kontant hjælp, boligstøtte og måske ekstrahjælp til en særlig dyr husleje ikke kan få samme ydelse som tidligere. En lang række borgere på kontanthjælp vil derfor få betydeligt mindre i offentlige ydelser. Det drejer sig især om enlige og par med børn.

Færre penge – og hvad gør man så?

Giv dit budget et tjek

Når du på baggrund af den nye kontanthjælpsreform får mindre fra det offentlige, kan det være en god ide at lægge et nyt budget, som tager højde for, at du har færre penge til rådighed. Her er nogle gode råd til, hvad du kan være opmærksom på:

 1. Når husstandsindkomsten falder, vil der i nogle tilfælde være mulighed for at søge om andre sociale ydelser hos kommunen, fx økonomisk tilskud/friplads, hvis du har børn i daginstitution.
 2. Regulér din indkomst på skat.
 3. Tjek dine abonnementer for, om der findes billigere alternativer, herunder tv-‐pakker, telefon og internet.
 4. Tjek dine kontingenter for, om du betaler for noget, du ikke bruger. Hvis du har børn, er der mulighed for at søge tilskud hos Broen Horsens, der hjælper til kontingenter og støtte til udstyr til fritidsaktiviteter for børn.
 5. Tjek dine forsikringer og indhent eventuelt tilbud fra forskellige forsikringsselskaber. Priser på forsikringer fra de forskellige udbydere kan tjekkes på forsikringsguiden.dk.
 6. Du kan kontakte din bank og øvrige kreditorer for at aftale en realistisk afdragsordning eller henstand og rentefrihed. Husk, at du ikke hæfter for din sammenlever eller ægtefælles gæld.
 7. Lav madplan og benyt dig af tilbudsaviser. Man kan eksempelvis lave madplan for hele ugen på Rema1000.dk og madplan.dk.
 8. Hvis du ryger, så skær ned på forbruget eller stop helt med at ryge. Horsens Sund By har tilbud om gratis rygestopkurser.
 9. Undersøg om din nuværende bolig matcher din økonomi, eller om du skal finde en billigere bolig.
 10. Undersøg muligheden for at få hjælp fra kommunen til medicinudgifter. Der gives tilskud i henhold til ”pensionsloven”, ”Lov om aktiv socialpolitik” eller ”Lov om social service”.
 11. Når du ejer et transportmiddel, er det forbundet med store udgifter, herunder benzin, afgifter, reparationer og vedligeholdelse med videre. Her kan det være en god ide at undersøge, om det vil være billigere at anvende offentlig transport.

Få hjælp til dit budget

Hvis du er lejer i en almen boligorganisation, kan du få hjælp med at udarbejde et realistisk budget hos Økonomirådgivningen i Bo Trivsel, som tilbyder anonym og gratis rådgivning og vejledning. Find mere på www. botrivsel.dk. Her kan du også læse en artikel om, hvilken virkning den nye lov har for dig økonomisk.

 

Skrevet af Thrine Jepsen, Februar 2016

Modtag vores nyhedsbrev
Hvorfor gå glip af noget?
bubblemedia