• Social vicevært

Social vicevært

D. 11 juni 2018

Nasli Aslan er Bo Trivsels sociale vicevært. Hun kan hjælpe i store og små sager som støtteperson for beboere, der bor i de almene boligforeninger i Horsens.

Formål

At støtte beboere i udsatte livssituationer med at få magt over deres eget liv, så de kan blive i stand til at leve deres liv på linje med andre i samfundet. Den sociale vicevært er bindeleddet til de beboere, som boligorganisationerne er bekymret for.

 

Målgruppe

Den sociale vicevært er for alle beboere, der er bekymring for. Bekymringen kan komme fra ejendomsfunktionærerne eller boligorganisationen. Det kan også være beboere, som selv henvender sig enten til boligorganisationen eller ejendomsfunktionærerne.

 

Arbejdsopgaver

Eksempler på arbejdsopgaver for den sociale vicevært:

o   Bisidder ifbm. møder i offentlige institutioner

o   Hjælp til at navigere i det offentlige - heriblandt omkring breve, kontakt med kommunen, praktiske opgaver

o   Opsøgende arbejde

o   Hjælpe udsatte beboere til allerede eksisterende tilbud, enten i eget regi – eller kommunale tilbud

o   Tværfaglig samarbejde med andre opsøgende tilbud

o   Henvendelser fra boligorganisationer ang. beboere, der skaber bekymring

o   Forebyggende arbejde – kontakt til voksne i boligområderne.

 

Det juridiske

Hvis der er en henvendelse fra en beboer eller boligorganisation, som har brug for konkret hjælp, skal der indhentes et mundtligt samtykke fra beboeren om, at den socialevicevært må kontakte dem.
Der kræves dog ikke samtykke ved en bekymring.

For yderligere information kontakt:

Nasli Aslan

Nasli@botrivsel.dk

Tlf.: 27830488

Gå tilbage

Del projektet

Kommentarer

Modtag vores nyhedsbrev
Hvorfor gå glip af noget?
bubblemedia